BOUNS: Bewust OUderschap Na Scheiding

De BOUNS-module is gericht op die situaties waarbij door de scheiding en de conflicten errond, de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen dreigen vast te lopen. 

Omdat een scheiding erg veel stress met zich kan meebrengen, gaan we samen met jou op zoek hoe we hierin jouw welzijn en dat van de kinderen kunnen bevorderen. Naargelang jouw concrete vragen, kunnen volgende doelen aan bod komen:

  • Samen met jou kijken we naar wat ondersteunend werkt. We staan stil bij thema's zoals zelfzorg, helpende gedachten of steun zoeken binnen je eigen netwerk.
  • We gaan na wat de impact van de scheiding is op jezelf, op de kinderen en op het netwerk. 
  • Zoeken naar een nieuw evenwicht na een scheiding is niet eenvoudig. Samen bekijken we hoe we hiernaartoe kunnen groeien.
  • Het is vaak erg zoeken hoe je de communicatie kan aangaan met de andere ouder. Samen zoeken we uit wat je best communiceert en hoe je dit kan doen in functie van het welzijn van je kind(eren).
     

In deze begeleiding gaan we aan de slag met één ouder of met beide ouders in een individueel of gezamenlijk traject tijdens wekelijkse begeleidingscontacten.

Deze begeleidingscontacten vinden plaats op één van onze afdelingen.