Zowel korte als lange dag- en nachtopvang

In Averbode verblijven kinderen van 0 tot 12 jaar voor korte of lange dag- en nachtopvang. Onze korte opvang biedt rust voor gezinnen in crisissituaties. Bij het zoeken naar een oplossing voor moeilijke gezinssituaties bestaat de mogelijkheid dat kinderen ook langer in de leefgroep blijven. De kinderen verblijven in gezinsgerichte leefgroepen. Een verblijf in CKG De Schommel vzw gaat samen met gezinsbegeleiding. CKG De Schommel vzw biedt opvang in twee leefgroepen: de Elfjes en de Kids. Elke leefgroep telt tien à twaalf kinderen, zowel jongens als meisjes. De kinderen krijgen een eigen slaapkamer, indien mogelijk samen met broers en zussen. Ouders betalen, afhankelijk van het gezinsinkomen, een bijdrage voor het verblijf van hun kind in CKG De Schommel vzw.

 

Team van leefgroepbegeleiders en huishoudsters

Elke leefgroep heeft een eigen team van leefgroepbegeleiders. Binnen de leefgroep is er groeps- en individuele begeleiding. Daarnaast helpen we hen bij het uitvoeren van de schooltaken. Elk kind heeft een persoonlijke ‘aandachtsopvoeder’. Deze persoon geeft extra individuele aandacht aan het kind, observeert, stelt mee het gezinswerkplan op, volgt het dossier op,… We bieden elk kind in de eerste plaats rust en begeleiding waarbij we hun ontwikkeling maximaal bevorderen.

 

Gezinsbegeleiding

Wanneer we een kind opvangen, start tegelijkertijd de gezinsbegeleiding. Een gezinsbegeleider komt op regelmatige basis bij je thuis langs. Eventuele opvoedingsproblemen of –vragen komen tijdens deze gesprekken aan bod. Er wordt informatie uitgewisseld over je kind in de leefgroep en de situatie thuis. Tijdens het verblijf werken we intensief aan de relatie tussen jou en je kind..

 

Bezoek en samenwerking met de ouders

Jij bent voor je kind en voor ons een heel belangrijke partner. We willen graag maximaal met jou samenwerken. Samen gaan we op zoek naar de best mogelijke bezoekregeling en naar manieren om deel te nemen aan onze ouderactiviteiten.