De begeleiding is gericht op die situaties waarbij door de scheiding en de conflicten errond, de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen dreigen vast te lopen.
We bieden gedurende 3 maanden wekelijks begeleiding aan, afwisselend voor de ouders en voor de kinderen (4-12 jaar). De kinderen kunnen ook deelnemen aan een groepsmoment, dat maandelijks wordt georganiseerd.

Ook ouders met jongere kinderen (0-3 jaar) kunnen beroep doen op deze begeleiding. We gaan dan voornamelijk met de ouders aan de slag.
We verwachten dan ouders bereid zijn om samen deel te nemen!