Nood aan opvoedingsadvies, -ondersteuning en/of -training?

Via drie verschillende formules bieden wij jouw gezin advies, ondersteuning en training aan wanneer de opvoeding moeizaam verloopt. 

Met praktijkgerichte tips en oplossingsgerichte ondersteuning geven we je hernieuwde kracht om de opvoeding van je kind positief en eensgezind aan te pakken.Vanuit onze kennis en ervaring denken we met je mee en reiken we tools aan om te werken aan een opvoeding waarbij het positieve van je kind de bovenhand krijgt.Onze dienstverlening is gratis, wél vragen we je inzet en engagement om actief deel te nemen aan de trainingen. Soms vragen we een kleine bijdrage voor boeken en eten.

Groepstraining positief opvoeden (2-12 jaar)

De training bestaat uit zes groepssessies. Naast de inhoudelijke training ervaar je de steun en verrij- kende ervaringen van andere ouders. Deze groeps- sessies vullen we aan met twee individuele telefoongesprekken. Het trainingsprogramma duurt in totaal acht weken.

Individuele trainingen positief opvoeden (2-12 jaar)

Wanneer je een deelname in groepsverband niet ziet zitten, bieden we je een alternatief trainings- traject aan via negen individuele sessies.

STOP 4-7

Voor kinderen tussen 4 en 7 jaar met gedragsproblemen thuis en/of op school hebben we het trainingsprogramma ‘Stop 4-7’, ook voor de ouders en leerkrachten van deze kinderen. ‘Stop’ staat daarbij voor Samen (sterk) Terug Op Pad.