Een moderne zorginstelling met een rijke geschiedenis

De geschiedenis van CKG De Schommel vzw gaat terug tot in 1923. Doorheen de jaren ondergingen we heel wat veranderingen om uit te groeien tot de moderne zorginstelling die we vandaag zijn.

1923 - Opvang ondervoede kinderen

Het centrum wordt opgericht in 1923 als kolonie voor de opvang van zieke en zwakke kinderen (3-18jr) die aan ondervoeding lijden door WO I. In 1926 verandert de naam van het centrum in ‘Nationaal Werk der Katholieke Schoolkolonies’. Na de tweede wereldoorlog organiseert de instelling samen met de Christelijke Mutualiteit, vakantiekolonies en worden er tevens activiteiten aan zee georganiseerd.

1970 - Duinen en Heide

In 1970 krijgt het centrum de naam Duinen en Heide. Het aantal opnames omwille van gezondheidsproblemen van kinderen daalt en tegelijkertijd is er een stijging van het aantal opnames omwille van sociale problemen binnen het gezin.

1980 - Kinderopvangcentrum Duinen en Heide

In 1980 wordt het centrum omgevormd van Schoolkolonie Duinen en Heide naar Kinderopvangcentrum (KOC) Duinen en Heide. Kinderen worden vanaf dit moment opgevangen omwille van probleemsituaties binnen het gezin. Vooral in het beginstadium als KOC ligt de focus van het centrum sterk op het kind. Ouders worden weinig of niet betrokken bij de opvang. Deze manier van werken evolueert over de jaren heen naar een ruimere hulpverlening. Het centrum betrekt ouders intensiever bij de opvang van hun kind en de ouders krijgen meer en meer ondersteuning vanuit het centrum om hun problemen op te lossen.

1995 - Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning

Ten gevolge van de evolutie binnen de hulpverlening wordt in 1995 het KOC door een nieuw besluit omgevormd tot Centrum Kinderzorg en Gezinsondersteuning Duinen en Heide, kortweg CKG Duinen en Heide. Voortaan kan elk CKG kinderen van 0-12 jaar ambulant (vroeger (semi)-residentieel) opvangen en begeleiden.

1997 - CKG De Schommel vzw

In’97 is een reorganisatie van de vzw Duinen en Heide onvermijdelijk. Het centrum te Averbode richt op 1 januari 1998 een zelfstandige vzw op, namelijk CKG De Schommel. In 1998 wordt er ook gestart met de bouw van leefgroep ‘De Kids’ en wordt leefgroep ‘De 11jes’ opgeknapt. Tevens wordt er een ambulant centrum opgericht te Diest met plaats voor 12 kinderen.

2000 - Mobiele afdeling Tienen

In 2000 wordt de mobiele afdeling te Tienen opgericht.

2008 - STOP4-7-programma

In januari 2008 gaat het STOP4-7-programma Vlaams-Brabant van start. Dit trainingsprogramma voor kinderen, ouders en leerkrachten wordt aangeboden in samenwerking met CKG Kinderland. Tevens wordt er een huis gekocht te Leuven, waarin onze nieuwe afdeling onder gebracht wordt.

2009 - Crisismeldpunt Vlaams-Brabant - 12 jaar

Het Crisismeldpunt Vlaams-Brabant -12 jaar wordt in mei 2009 toegekend aan ons CKG. Vanaf januari 2010 wordt het Amberproject (nu intensieve babymobiele werking), vroegtijdige intensieve gezinsondersteuning, ondergebracht onder CKG De Schommel.
In de zomer van 2010 geeft Kind en Gezin aan dat zij 35 extra CKG-plaatsen voorzien voor heel Vlaams-Brabant. Eind november 2010 komt het heuglijke nieuws dat CKG De Schommel alle 35 extra plaatsen krijgt toegekend. Dit betekent een groei van 50% voor ons centrum. Over de drie afdelingen heen is er bijkomend plaats voor 8 mobiele en 3 vroegtijdige intensieve gezinsbegeleidingen. Vanaf december 2010 start CKG De Schommel als eerste in Vlaams-Brabant met een try-out van het Triple P (Positive Parenting Program)-programma te Leuven en Averbode.

2016 - Bijkomende erkenning Crisishulp aan huis

In 2015 was er een uitbreidingsronde voor Crisishulp aan Huis-plaatsen. Als CKG dienden we hiervoor een aanvraag in. Onze aanvraag werd goedgekeurd, wat betekent dat we vanaf 01/01/2016 een bijkomende erkenning hebben als dienst Crisishulp aan Huis voor 12 begeleidingsplaatsen op jaarbasis.

 

Geïnspireerd door de christelijke traditie

Vanuit onze christelijke traditie engageren we ons voor de meest kwetsbare gezinnen in onze samenleving. Wij zetten ons in voor de gezinnen die door hun afkomst, persoonlijke of sociale redenen minder kansen krijgen.

Door de juiste ondersteuning vergroten we hun mogelijkheden om zelf een mooie toekomst uit te bouwen. Onze hulp vertrekt vanuit het respect voor ieders levensbeschouwing, religie of overtuiging. Op opvoedkundig vlak geloven we in verrijkte inzichten door meerdere perspectieven en invalshoeken.