Positieve ontwikkeling van het kind staat centraal.

CKG De Schommel vzw ondersteunt ouders die vragen hebben bij de opvoeding van hun kinderen. Dit kan zowel onder de vorm van thuisbegeleiding als opvoedingstraining. Daarnaast bieden we kinderen in moeilijke gezinsomstandigheden dag- en nachtopvang voor een korte of lange periode.

Op vraag van de ouders

Onze hulpverlening start op vraag van de ouders. Samen met de ouders bespreken we welke aanpak het best aansluit bij hun vragen of noden.

Met onze ondersteuning geven we ouders opnieuw de kracht en moed om de opvoeding van hun kinderen zelf in handen te nemen. De ouders blijven altijd verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind. Wanneer nodig wijzen we gericht door naar andere instanties.

Positief opvoeden

Wij geloven in een positieve opvoeding. Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer gewenst gedrag beloond en benadrukt wordt. Negatief gedrag krijgt geen extra aandacht en proberen we te negeren. Het welzijn van het kind binnen het eigen gezin staat in onze werking steeds centraal.

Snel en vroeg helpen

Door snel en vroegtijdig hulp te bieden bij moeilijke opvoedingssituaties, vermijden we een escalatie van problemen. Samen werken we aan een positieve gezinsomgeving waarbinnen het kind alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

Indien nodig, zijn wij 24 uur op 24 bereikbaar, elke dag van de week, voor eventuele crisisopvang.

Rechten van het kind

Kinderen onder onze begeleiding of opvang vallen onder het decreet ‘betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de jeugdhulp’. Dit decreet omvat elf kinderrechten die wij strikt respecteren: recht op jeugdhulp, recht op een bijstandspersoon, recht op een dossier, recht op zakgeld, recht op inspraak, recht op uitleg, recht op een menswaardige behandeling, recht op respect voor het gezin, recht op privacy, recht op meebeslissen over de hulpverlening en recht op het uiten van klachten.