Ondersteuning van je hele gezin

Gezinnen bij wie het opvoeden even moeizaam verloopt, bieden we de kans op thuisbegeleiding. Deze gratis begeleiding duurt enkele weken tot enkele maanden en richt zich zowel op het kind als het gezin.

Thuisbegeleiding tot 12 jaar

Deze thuisbegeleiding richt zich op gezinnen met kinderen tot 12 jaar.

Thuisbegeleiding toekomstige ouders & baby's

Zes maanden begeleiding voor toekomstige of jonge ouders (starten met de begeleiding kan tot de baby zes maanden is).

BOUNS (Bewust OUderschap Na Scheiding)

De module BOUNS (Bewust OUderschap Na Scheiding) richt zich tot alle gezinnen met kinderen tussen 0 en 12 jaar, die zich in een scheidingssituatie bevinden.