Intensieve samenwerking binnen het zorglandschap

Wij werken nauw samen met tal van partners in het Vlaamse zorglandschap. In vele gevallen worden ouders door andere zorgspecialisten attent gemaakt op onze werking. Doorverwijzers die nader met onze werking willen kennismaken, nodigen we graag uit voor een persoonlijke ontmoeting en rondleiding.

Wij werken nauw samen met:

  • CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding)
  • CAW’s (Centra Algemeen Welzijn)
  • Kind & Gezin
  • Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)
  • De Opvoedingswinkel
  • Huizen van het kind
  • Huisartsen en kinderpsychiaters

 

Wens je als mogelijke doorverwijzer meer informatie over onze werking? Contacteer ons via 013 78 07 30 of averbode@ckgdeschommel.be.